BERFIKIR VISUAL BAGUS UNTUK BELAJAR MATEMATIKA

 Ada beberapa cara berfikir manusia diantaranya :

1. Berfikir Visual

2. Berfikir Verbal

Berfikir Visual adalah : Proses berfikir dengan cara mengimanjinasikan keadaan konkret [ alam nyata ] untuk dijadikan acuan, menyelesaikan masalah, serta mendapat pemikiran – pemikiran yang baru.

Sedangkan,

Berfikir Verbal adalah : Proses berfikir dengan cara mengoptimalkan kemampuan bahasa untuk dijadikan acuan, menyelesaikan masalah, serta mendapat pemikiran – pemikiran yang baru.

Berfikir Visual menurut saya adalah proses berfikir yang cocok dalam mempelejari pelajaran Eksakta seperti ; matematika, fisika, kimia dll.

Contoh : Dalam matematika

1. Untuk mengetahui luas suatu bagun datar, misal : layang – layang maka, kita harus

mengetahui bagaimana bentuk layang -layang.

2. Untuk mengetahui volume bangun ruang, misal volume tabung maka, kita harus

mengamati dan tahun bentuk tabung itu sendiri

BERFIKIR VISUAL 

WordPress.com.

Atas ↑